Wat te doen bij een sportongeval?

Na een sportongeval steeds contact opnemen met onze secretaris, Etienne via mail op  etienneherremans@tennisclubboom.be of telefonisch 0475 28 18 79
Tevens vult u het aangiftedocument in van Ethias: ofwel kan U het downloaden van onze website (klik op deze link) ofwel neemt u een geprinte copy die ter beschikking ligt in ons clublokaal (in de zwarte kast rechts naast de toog). Laat dit document vervolgens aanvullen en ondertekenen door de dokter en bezorg dit aan Etienne, die dit doorstuurt aan Ethias via Extranet.
De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval door de club waarbij het betrokken lid is aangesloten.

VERZEKERINGSPOLIS SPORTONGEVALLEN

Tennis Vlaanderen heeft bij de verzekeringsmaatschappij Ethias (vroeger Omob) een polis sportongevallen. Elk lid dat bij Tennis Vlaanderen is aangesloten, valt automatisch onder deze verzekering.

Voor de volledigheid:
Een samenvatting van de polis vindt u op de link: samenvatting polis

De volledige polis kan u ook nog eens nalezen, deze vindt u op de volgende link: volledige polis

De verkorte cijfermatige cijfers m.b.t. de dekking vindt U op link : verkorte cijfers m.b.t de dekking

En de link naar de Algemene Voorwaarden van de verzekering: algemene voorwaarden verzekering

Voor eventuele bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met Sonja Van Goethem op het nummer 02 548 03 02 of mail naar sonja.vangoethem@tennisvlaanderen.be.

Helpdesk Extranet Ethias 011 28 25 00 of g-extranet.nl@ethias.be

Om beter te voldoen aan de steeds grotere behoefte om een volwaardige ondersteuning te bieden aan onze Extranet-gebruikers, werd er een Helpdesk Extranet opgericht. Deze is operationeel sinds 04/01/2016 en is te bereiken op telefoonnummer 011 28 25 00 of via het mailadres
g-extranet.nl@ethias.be.

Maar zoals al vermeld, contacteer Etienne indien je verdere vragen zou hebben. Die doet het nodige om je verder te helpen.

NIEUW SINDS 1 JANUARI 2017

Als lid van onze tennisclub ben je dankzij Tennis Vlaanderen verzekerd bij onze partner en sponsor Ethias. Deze unieke verzekeringspolis is uiteraard helemaal afgestemd op de specifieke noden van tennisspelers. En sinds 1 januari van dit jaar versterkten wij die sportverzekering nog. Verschillende waarborgen zijn opgetrokken tot het hoogste niveau in Vlaanderen en we voegden enkele interessante nieuwe dekkingen toe. Het resultaat van een mooi dubbelspel van Tennis Vlaanderen en Ethias. 

Wat is er nieuw binnen de verzekeringspolis van Tennis Vlaanderen?       

  • Een echte primeur binnen de sportverzekeringswereld: terugbetaling van een gedeelte van het lidgeld (€70) bij langdurige gedwongen tennisongeschiktheid (voorwaarden: ongeval voor 1 juli en minimum 3 maanden ongeschiktheid).
  • Wie naast het tennisveld aan de conditie werkt en gaat joggen, wandelen, zwemmen of  fitnessen buiten clubverband, is met de polis van Tennis Vlaanderen nu ook tijdens die activiteiten gedekt voor lichamelijke ongevallen.
  • Ook nieuw is de dekking voor brilschade tot €500 (mits deze schade gepaard gaat met een lichamelijk letsel).
  • De kosten voor kiné met ziekenhuisopname zijn vanaf nu gedekt tot 100% van het RIZIV-tarief. Bij kinesitherapie zonder ziekenhuisopname betaalt de verzekering tot €250 terug.
  • De terugbetaling van niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen medische kosten bij lichamelijke ongevallen werd opgetrokken tot €875 en uitgebreid naar alle kosten (in plaats van enkel gips- en apotheekkosten).
  • Voor tandprotheses krijg je dankzij de nieuwe polis van Tennis Vlaanderen nu tot €2000 per ongeval of €500 per tand terug.

Deze verstrekte verzekering geldt voor alle leden van Tennis Vlaanderen sinds 1 januari van dit jaar. De eerdere waarborgen uit de polis blijven uiteraard van kracht.