Facebook

Het media landschap is ingrijpend veranderd. Interne en externe communicatie verschuiven in de richting van interactieve communicatie en co-creatie, we moeten mee!
Géén keus: Kon Boom Tennis Club vzw gaat mee met de moderne sociale media.

2 facebook pagina's werden opgericht: één voor de volwassenen en één voor de jeugd:
Kon Boom Tennis Club vzw: accountbeheerders Alex en Etienne:
https://www.facebook.com/Boom-Tennis-Club-1063143353751598

En speciaal voor de jeugd: accountbeheerders Magali, Mieke en Alex:
https://www.facebook.com/Boom-Tennis-Jeugd-784280008370660

De accountbeheerders zullen samenwerken en deze pagina's actief beheren. Dit kan natuurlijk niet zonder de hulp van onze leden.
Speciaal daarvoor is er een nieuw e-mail adres gecreëerd: jeugd@tennisclubboom.be . Dit mailadres komt toe bij de beheerders.
Het is de bedoeling dat de leden daar teksten, foto's en video's naar toe zenden, zodat de beheerders daaruit selecties kunnen maken om op de facebookpagina's te zetten. Fimpjes kunnen naar dat emailadres verzonden worden via We Transfer.

Dus alles wat je denkt dat interessant kan zijn om er op te zetten: bv een leuke foto/video van een interclub gebeuren, een leuk iets tijdens een andere activiteit, een aankondiging, een .............enz, uiteraard ook een serieus gegeven ( hoeft niet enkel een ludieke gebeurtenis te zijn).

We hopen alzo de communicatie met de leden nog te verhogen!