VOOR NIEUWE LEDEN

Belangrijke mededeling: nieuwe leden worden gevraagd om persoonlijke gegevens door te mailen, te bellen, te schrijven of te geven aan:

ETIENNE HERREMANS

Parkpaviljoen Gemeentepark, Acacialaan z/n, 2850 Boom.
0475 28 18 79 • etienneherremans@tennisclubboom.be

Bij overschrijving van lidgelden gelieve de namen te vermelden voor wie betaald wordt.

Noodzakelijk zijn:

  • familienaam + voornaam
  • adres + huisnr. en eventueel busnr.
  • rijksregisternummer
  • tel nr. + gsm nr.+ eventueel nummer op het werk
  • e-mail adres (vergemakkelijkt onze correspondentie)
  • geboortedatum /nationaliteit /geslacht.

Op die manier kan alles wat leeft in de club correct worden doorgegeven en vooral bij ongeval naar de verzekering toe zijn deze gegevens erg belangrijk.