Nieuwe Klassementen 2019

Nieuwe puntenwaarde niet te vergelijken met oude puntenwaarde.

Het gewestelijk comité heeft afgelopen week veel opmerkingen gekregen van spelers die vinden dat ze te veel gestegen zijn met hun puntenwaarde 2019 t.o.v. hun eindklassement 2019.
Wij hebben hieronder getracht om uit te leggen dat dit niet zo is, en wij vragen aan de bestuurders deze uitleg of info ook aan hun leden kenbaar te maken.
Een paar principes
De waarde van het oude klassement mag niet vergeleken worden met de waarde van het nieuwe klassement.
Het oude klassementsysteem was opgebouwd op basis van een puntenkorf die je in de loop der jaren hebt opgebouwd, het nieuwe systeem vertegenwoordigd je ranking t.o.v. de andere spelers.
Je kreeg + en – punten door winnen of verliezen tegen andere spelers.
De som van alle jaren bepaalde je puntentotaal. Dit puntentotaal maakte dat je een bepaald klassement had.
Een probleem was, dat de hoogste klassementen van een reeks, heel moeilijk pluspunten kregen, waardoor iedereen die in zijn eigen reeks speelde, geleidelijk aan daalde.
Hierdoor waren de laagste 3 klassementen overbevolkt, en tot 75 punten ontvolkt.
Een nieuw systeem op basis van een ranking
Voor 2019 hadden we nog geen ranking, iedereen zat per klassement op 1 oktober in dezelfde pot.
We konden ook het nieuwe systeem niet laten starten zonder ranking.
Bepalen van de ranking op 1 november 2018 (moment -0-)
• Alle klassementen werden op een rij gezet, van A naar NG.
• Vervolgens is binnen hetzelfde klassement, iedereen gerangschikt op basis van de restpunten na de 4de iteratie (of herberekening) van oktober 2018 (oud systeem)
Een C30/4 met 400 restpunten zal dus hoger in de ranking staan dan een C30/4 met 200 restpunten, maar lager dan een C30/3 met 10 restpunten.
• Op Basis van deze ranking, hebben we vooraf een percentage bepaald voor het aantal spelers die een bepaalde puntenwaarde mogen hebben. (zie onderstaande tabel)
Zo hebben we 23,5 % van de spelers 3 punten toegekend en 18,6 % van de spelers 5 punten.
Tegenover vroeger wil dit zeggen dat nog een 20% spelers overschiet die dan 10 punten of meer gaan krijgen.
Hierdoor schuift moeten ook de spelers die hoger op de ranking staan ook meer punten krijgen, omdat ook daar de percentages beperkt zijn.
Het is pas vanaf 75 punten dat het effect minder wordt.
Hieronder is het aan de hand van een schema getracht dit visueel duidelijk te maken, de cijfers zijn niet juist, maar de verhoudingen kloppen ongeveer. Dit omdat er grote verschillen zitten tussen de heren en dames.
Dit alles is voor spelers die vorig jaar minimaal 2 officiële wedstrijden hebben gespeeld.
De spelers die dit niet hebben gespeeld, worden achter de laatste speler gezet die hun klassement had, nadat de piramide is opgebouwd..
Dus als die speler van C30/3 oud systeem naar 25 punten gaat in het nieuwe systeem, ga je mee naar 25 punten.
Je waarde ten opzichte van die spelers is immers niet veranderd.
Als dit alles nog steeds chinees is.
We hadden ook kunnen zeggen:
We geven iedereen een ranking, op basis van zijn klassement en restwaarde.
Heren 1 wordt gespeeld door de spelers met ranking 1 tot 120
Heren 2 wordt gespeeld door de spelers met ranking 121 tot 450
Heren 5 wordt gespeeld door de spelers met ranking 11 000 tot 16 000
Heren 6 wordt gespeeld door de spelers met ranking lager dan 16 001

Je had dan geen puntenwaarde gekregen maar een ranking.
Gezien we alleen al bij Tennis Vlaanderen met meer dan 150000 leden zijn en AFT (onze Waalse tegenhanger) daar ook nog bijkomt, leek ons dit niet zo opportuun.
Janneke Janssens met ranking 171256
Peterke Peeters met ranking 221236

Daarom hebben we aan elke ranking een puntenwaarde toegekend, die dus niets te maken heeft met het vroegere klassement.