De fiscus beloont deelname jeugdstages

De belastingplichtige kan opvangkosten aftrekken tot 12 jaar (dag op dag zonder verjaardag). Ook onkosten van opvangvoorziening die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door het openbaar bestuur kunnen ingebracht worden. Kinderen toevertrouwd bij stages aan onze club vallen ook onder deze regel.

voor wie?

  • voor belastingplichtige met een beroepsinkomen
  • voor een kind dat fiscaal ten laste is van belastingplichtige mits verantwoording van de uitgaven (bewijsstukken)
  • attest moet worden afgehaald door belastingplichtige en bij de aangifte gevoegd.

De belastingplichtige mag maximaal 11,20 euro per dag aftrekken. U kan dit fiscaal attest betreffende deelname aan de "tennisstages 2018" bekomen via ons. In uw belastingaangifte vult u het totaal bedrag in en voegt het attest bij de aangifte.

Voor uw leeftijdsgerechtigde dochter/zoon kan u dit fiscaal attest betreffende "deelname tennisstages 2018" terugvinden in het bakje voor "leden" op de club vanaf de maand april.

Waar staat dat bakje in het clublokaal? Rechts naast den toog, zwarte kas met dubbele deur. Linkse deur opendoen, dan staan er "klasseerbakjes".

Op één bakje staat vermelding : "leden". Daar worden de ingevulde documenten ingelegd. Daartussen moet er gezocht worden.

De uitbating weet dat bakje wel staan, maar we kunnen hun niet vragen om telkens voor iedereen op naam te gaan zoeken. Dat moeten de leden zelf doen.

Met extra vragen kan u zich richten tot etienneherremans@tennisclubboom.be.