Aangepaste maatregelen n.a.v. Coronavirus

AANGEPASTE MAATREGELEN N.A.V. CORONAVIRUS NA NVR 13/05/2020

Aangepaste maatregelen, als gevolg van de beslissingen van de NVR van woensdag 13/05/2020.
Verwijzend naar onze nieuwsbrieven van 16/05 en van 18/05, herhalen we hier de ingestelde regels/voorschriften:
• De ingestelde Play Safe & Go regels voor clubs en spelers verder van kracht blijven.
• D.w.z. dat vrij spelen (zonder trainer of toezichthouder) alleen mogelijk blijft als enkelspel, dus met max. 2 steeds dezelfde personen.
• Zonder een meerderjarige toezichthouder mag er onder de 18 jaar niet getennist worden!
• Elk dubbelspel dat gespeeld wordt, dient te worden opgevat als een training.
• De meerderjarige toezichthouder (die in onze club de reservatie moet maken) kan op zijn verantwoordelijkheid aangesproken worden door de instanties (politie, ambtenaren, ..).
• Van zodra je de accommodatie van de club betreedt, ga je akkoord met de huidige ingestelde regels.
Om al de opgelegde (en aangepaste maatregelen) op te volgen en na te leven kunnen we niet anders dan de verantwoordelijkheid bij onze leden zelf te blijven leggen. De bestuursleden kunnen niet steeds aanwezig zijn, om dit te controleren. We rekenen op de burgerzin en het gezond verstand van onze leden en op sociale controle. De volksgezondheid en het niet verder verspreiden van het virus, komt op de eerste plaats.
Eventuele verdere wijzigingen van maatregelen door de NVR worden opgevolgd. We houden onze leden op de hoogte van eventuele wijzigingen.
Verder dien je te blijven in acht te nemen:
• Blijf thuis als je mogelijke coronasymptomen hebt en houd voor, tijdens en na het sporten anderhalve meter afstand. Niet enkel voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met wie je in contact komt.
• Deze richtlijnen gelden voor sportende tieners en volwassenen die, tijdens de periode waarin social distancing onverminderd van kracht blijft, deelnemen aan een georganiseerde sportactiviteit:
 Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden.
 Probeer je gezicht niet aan te raken. 
 Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen  neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van je arts.
 Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest is op het virus.
 Ga pas weer sporten als het mag van de arts.
 Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3 dagen niet sporten, vanwege het risico op een hartontsteking.
• Op voorhand online reservatie maken én enkel voor leden (geen genodigden toegelaten, geen losse terreinverhuur van de gemeente terreinen).
• Een trainer of de persoon die de reservatie maakt, is de meerderjarige toezichthouder. Opgelet: indien 4 jeugdleden jonger dan 18 jaar een dubbel spelen, dient een meerderjarige toezichthouder aanwezig te zijn.
• De meerderjarige toezichthouder is verantwoordelijk voor het naleven van de hygiëne regels.
• Elke dubbelspeler voorziet zich van eigen handgel. Ieder voor zich blijft verantwoordelijk voor het naleven van de hygiëne maatregelen.
• Al onze voorschriften i.v.m. online terreinreservatie dienen te worden opgevolgd.
De regels/voorwaarden die we voordien hadden ingesteld (en die we hieronder blijven tonen), blijven geldig én te volgen (zie ook Het volledige Play Safe & Go reglement door Tennis Vlaanderen).

Aangepaste maatregelen, als gevolg van de beslissingen van de NVR van vrijdag 24/04/2020.

Geachte leden,

Verwijzend naar onze nieuwsbrief van 28/04, melden we hier de regels/voorschriften die we instellen op onze club, zoals gisteren 29/04 besloten op de vergadering van het bestuursorgaan (per videoconferentie).

Gevolggevend aan de maatregelen zoals aangekondigd op de Nationale Veiligheidsraad (NVR) van vrijdag 24/04 en op 27/04 de mail daarover van Tennis Vlaanderen, hebben we interne regels/voorschriften opgesteld. Deze worden toegevoegd - bovenop onze gewone “Interne reglementen 2020” en “praktische afspraken” (zie Intern Reglement 2020 en Praktische afspraken) - om aan de momenteel gestelde maatregelen te voldoen.

Ieder lid heeft de mail van Tennis Vlaanderen over de maatregelen gekregen. We rekenen op onze leden om daarvoor genoeg zelfdiscipline aan de dag te leggen om zich er te aan houden. Ieder voor zich is individueel verplicht en verantwoordelijk zich te houden aan deze maatregelen.

Op die manier zullen onze leden vanaf 04/05 op onze terreinen hun hobby kunnen komen beoefenen, onder volgende strikte regels/voorwaarden, door onze club opgelegd en beslist op de vergadering van het bestuursorgaan (per videoconferentie) van gisteren 29/04/2020.

 1. Gelieve de regels, omwille van de maatregelen, opgesteld door Tennis Vlaanderen te lezen én te volgen, zie Het volledige Play Safe & Go reglement.
 2. Van zodra je de accommodatie van de club betreedt, ga je akkoord met de huidige ingestelde regels en ben je zelf verantwoordelijk voor eventuele overtredingen.
  Gelieve er rekening mee te houden dat de gemeente en de politie hierop strenge controles kan en zal uitvoeren! Een gewaarschuwd lid is er … .
 3. Vanaf maandag 4 mei is een singeltje spelen toegelaten onder strikte voorwaarden.

Uiteraard dient de terreinreservatie, zoals voorheen, te gebeuren via het online reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen.
De regels/voorwaarden die we op onze club instellen om een “enkel spel” te kunnen spelen:

 • Onze voorschriften i.v.m. online terreinreservatie opvolgen.
 • Trachten zo te reserveren - in de mate van het mogelijke - dat er een leeg terrein blijft liggen tussen jouw terrein en een naastliggend gereserveerd terrein. We begrijpen dat dit, indien er veel reservaties zijn, niet mogelijk zal zijn. Maar uiteindelijk is dit veiliger voor iedereen.
 • Steeds minimum 1,5 m social distance houden.
 • Juist voor (5 min.) je reservatie uur aankomen en onmiddellijk erna terug naar huis gaan.
 • Terrein niet betreden alvorens de vorige spelers het terrein verlaten hebben.Mekaar niet kruisen!
 • Handen ontsmetten minimum 2x: zeker vóór en ná het spelen.
 • Van kant wisselen met de klok mee (mekaar kruisen vermijden).
 • Geen handen drukken.
 • Iedere speler dient zijn eigen handgel mee te brengen (de club stelt géén handgel ter beschikking!). Dus zonder handgel niet toegelaten.
 • Markeer je eigen ballen en raak enkel deze aan.
 • Steeds je eigen handdoek en raket gebruiken.
 • Sleepnetten, klinken, lichtschakelaars T3 &T4 verlichting in de gang, …en andere gezamenlijke materialen: handen steeds ontsmetten vóór en ná het aanraken van deze gezamenlijke materialen. Dus niet met handschoenen werken, is niet veilig.
 • Niets op de terreinen achterlaten, alle afval terug meenemen naar huis.
 • Niet op de banken gaan zitten, deze zullen afgeplakt worden.
 • Geen sportzakken op de afgeplakte banken zetten.
 • Leden jonger dan 12 jaar dienen steeds vergezeld te zijn door 1 ouder.
 • Géén douches, géén toiletten, géén cafétaria, géén drank beschikbaar. Alles blijft afgesloten. Ieder dient zijn eigen drank mee te brengen, lege flesjes nadien terug mee te nemen.

De gemeente, de politie en het bestuursorgaan zullen het naleven van de regels strikt opvolgen. Bij niet naleven kan beslist worden om onze terreinen onmiddellijk opnieuw te sluiten.
We rekenen op sociale controle en vragen met aandrang dat, indien je misbruik zou vaststellen, je dit zou willen melden door een mail te sturen aan info@tennisclubboom.be of telefonisch aan secretaris Etienne 0475 28 18 79

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van aanpassingen en/of wijzigingen aan de maatregelen.

We bedanken jullie op voorhand om jullie aan deze uitzonderlijke regels/voorschriften te houden.

Hopelijk kan er snel versoepeling optreden, daar kijken we allen naar uit.

Verdere beslissingen genomen op onze bestuursvergadering van gisteren, kunnen de leden lezen in het verslag van deze vergadering.

Hou jullie gezond!

Het Bestuursorgaan.