Winterlessen jeugd

WINTERLESSEN  2018 - 2019
WIE LID IS KAN INSCHRIJVEN VOOR WINTERLESSEN.
DOELGROEP
Kids / Tieners geboren 2014 - 2002

KEN JOUW KLEUR
Nieuwe jeugdleden kunnen contact opnemen met tennisschool@tennisclubboom.be

LESGROEPEN
Lichtblauw - Blauw - Rood - Oranje - Groen - Geel: 4 max. 5 spelers per groep
Wit: 4 max. 5 spelers per groep
Wit  € 115
Lichtblauw - Blauw - Rood - Oranje - Groen - Geel  € 140
INSCHRIJVEN EN BETALEN VÓÓR 15 SEPTEMBER 2018
BETALEN
aan K.B.T.C. op rekeningnummer BE97 9730 4645 4849
Mededeling: les + KLEUR: naam voornaam
Inschrijven = inschrijven online + beetalen = deelnemen!
Schrijf tijdig in! In verhouding tot het aantal beschikbare lesuren, terreinen, trainers, kunnen we genoodzaakt zijn eerder dan de uiterste inschrijvingsdatum een inschrijvingsstop in te voeren.
LESINDELING
Na inschrijving worden de groepen samengesteld.
Hoe ruimer 'uw opgegeven beschikbaarheid'  hoe meer kans op een homogene groep.
Vink daarom graag zoveel mogelijk opties aan a.u.b.?
Een beschikbaarheid van 1u op slechts 1 dag wordt niet aanvaard!
HIER  vindt u vanaf 30 september de lesindeling op naam, met vermelding van dag, zaal, uur en trainer
LESDATA
17 winterlessen 2018 - 2019 + 1 gratis TOER KBTC pdf lesdata Kijk eerst naar de juiste dag en zaal.
LOCATIES
(niet kiesbaar, locatie wordt toegewezen)
PTS Boom 
Ingang Albrecht Rodenbachstraat naast conciërgewoning
Kon. ATHENEUM Boom
Ingang Jan Frans Willemsstraat naast indoorzwembad
OLVI Middenschool Boom
Ingang Varkensmarkt (klein poortje)

Plannetjes van de locaties vind je hier:

ATHENEUM  OLVI  PTS

VRAGEN
Gelieve contact op te nemen met: tennisschool@tennisclubboom.be
INHAALLESSEN
Indien de zaalbeheerders, later de zaal als 'BEZET' opgeven, wordt een inhaalles gepland.
U wordt desgevallend per e-mail op de hoogte gebracht van deze wijziging de lesdata worden op de website aangepast.
Een lesnemer kan om persoonlijke redenen geen inhaalles vragen, hij is gebonden aan de lesdata.