Belastingvoordeel

DE FISCUS BELOONT DEELNAME JEUGDSTAGES
De belastingplichtige kan opvangkosten aftrekken tot 12 jaar (dag op dag zonder verjaardag). Ook onkosten van opvangvoorziening die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door het openbaar bestuur kunnen ingebracht worden. Kinderen toevertrouwd bij stages aan onze club vallen ook onder deze regel.


VOOR WIE?
Voor belastingplichtige met een beroepsinkomen.
Voor een kind dat fiscaal ten laste is van belastingplichtige, mits verantwoording van de uitgaven (bewijsstukken).
Het attest moet door belastingplichtige toegevoegd worden bij de aangifte.
De belastingplichtige mag maximaal € 11,20 per dag aftrekken.

Voor uw leeftijdsgerechtigde dochter/zoon zal u dit fiscaal attest betreffende 'deelname tennisstages 2019' ontvangen via e-mail in maart 2020.

Hebt u nog vragen: info@tennisclubboom.be